Chande tröghetsoscillator - indikator

Indikatorer används för att bestämma hur snabbt en tillgångs pris kan förändras på marknaden. Chande Inertia Oscillator är en av de tekniska indikatorerna som skapats i syfte att upptäcka variationer av uppåtgående eller nedåtgående trender i handelsvärlden.

Många av dem kompletterar andra viktiga indikatorer och verktyg som stöder handel med kryptovalutor. De används också för att hitta punkter med hög sannolikhet där priset kan ändra riktning. De mäter styrkan som finns mellan nuvarande prisrörelser i förhållande till tidigare perioder.

➡ Definition av Chande's Inertia Oscillator✨

Denna indikator uppfanns av Tushar Chande, som introducerade den i sin bok "The New Technical Trader" 1994. Denna oscillator liknar andra indikatorer, till exempel den stokastiska oscillatorn och relativ styrkaindex.

Chande Inertia Oscillator mäter fart i hausseartade och baisseartade perioder och når översålda och överköpta nivåer med hög frekvens. Indikatorn är mellan +100 och -100.

Som en momentumoscillator tillhör den också samma grupp som indikatorer som ROC, RSI, Stokastisk Oscillator, Williams% R och CCI. Alla är utformade för att mäta förändringstakten i prisserier.

oscillator

"Vad är det till för?"

Handlare använder Chande Inertia Oscillator för att hitta positiva och negativa skillnader mellan indikatorn och tillgångspriset.

En negativ divergens uppstår om det underliggande priset stiger, vilket gör att Chande -oscillatorn flyttas lägre. Tvärtom uppstår en positiv avvikelse när priset sjunker, och i detta fall ökar oscillatorn.

Jag menar en hausseartad avvikelse uppnås när priskurvan når ett nytt lägsta, så länge indikatorn fortsätter att vara över sitt minimum. Och en baisseartad avvikelse uppnås när priskurvan når en ny hög, medan indikatorn förblir under maxvärdet.

Dessutom kan indikatorn användas som en bekräftelsessignal när den korsar över eller under 0.

OwHur erhålls det? ✨

Chande Oscillator of Inertia erhålls genom att beräkna skillnaden mellan summan av alla nya vinster och summan av alla nya förluster på marknaden som analyserades, och dividera resultatet med summan av alla prisrörelser under den perioden.

När indikatorn är större än +50 finns det ett överköp, och när indikatorn är mindre än -50 finns det ett översåld. Det kan jämnas ut med ett glidande medelvärde, som i fallet med en RSI. Det är möjligt att använda denna indikator med två glidande medelvärden som kommer att vara ingångs- och utgångspunkten för korsningarna.

Annars är det möjligt att ingripa på denna indikator genom att dra stöd- och motståndslinjer. Styrka kan också mätas med Chande -oscillatorn, ju större oscillatorn är, desto starkare är trenden och vice versa.

oscillator

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *