ROC - Indikator

En finansiell indikator som ROC är ansvarig för att tillhandahålla nyckelinformation om ett företag, vilket innebär att du genom en uppsättning data kan få viktiga jämförelser för att fatta beslut om det ekonomiska och finansiella området.

Ta som ett exempel en VD som försöker veta vad hans tillväxt var under en viss tidsperiod, för detta kommer han att behöva överväga vissa finansiella indikatorer som kan ge mer exakt information.

Vi vill dela med dig en av de viktigaste indikatorerna för ROC. Missa inte chansen och lära dig mer om detta tekniska analysverktyg.

➡✨ Vad är ROC?

ROC är en oscillator och av dess akronym är den känd som Rate of Change. Denna indikator baseras på pris, så den försöker mäta den takt med vilken priset ändras från en period till en annan. Kom ihåg att mätningen av det aktuella priset i förhållande till en definierad retrospektiv period är den korrekta typiska definitionen av den så kallade växelkursen.

Denna indikator hjälper i allmänhet handlare att inte bara bestämma fart utan visar också överköpta och översålda förhållanden., samt lära dem riktningen för trenden. Så ROC definieras som en momentumoscillator.

Alla finansiella tillgångar kan avancera på obestämd tid, men dess maximala nedgång kommer alltid att vara noll, dock negativa ROC-värden har en gräns och positiva ROC-värden inte.

ROC

➡✨ Hur beräknas ROC?

ROC bör beräknas på ett sådant sätt att handlare kan bedöma hur priset har förändrats jämfört med en återblickstid. Och dess formel är följande:

ROC = [(Aktuell stängning - Stäng n perioder sedan) / (Stäng n perioder sedan)] X 100

Var:

N = Numret som definieras av användaren, som representerar antalet perioder.

Normalt på de flesta plattformar är standardvärdet n 14, men 9 och 25 är också vanliga bland de flesta handlare. Och i vissa fall kan långsiktiga handlare välja en period så stor som 200.

Kom ihåg att ett mindre antal reagerar snabbare på prisernasom visar trasiga eller falska signaler.

➡✨ Hur kan du använda det vid handel?

Överköpta och översålda förhållanden

Momentum-indikatorer är idealiska för handelsmarknader eftersom de hjälper till att förutsäga avgörande poäng exakt. ROC ger en tydlig bild genom att förutse förändringar baserat på tidigare nivåer av publicerade indikatorer.

Breakouts

ROC är en av de mest lämpliga indikatorerna för att kvalificera breakouts. När priset konsolideras eller ändras ansvarar ROC för att skriva ut de plana värdena och när en stor ökning eller ihållande fall inträffar, bekräftas det att breakout-trenden kommer att fortsätta i framtiden.

Noll linje korsar

När en nolllinjekorsning sker i ROC är det en tydlig indikation på att en ny trend bildas.

ROC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *