CCI-avvikelser

CCI-avvikelser

Tekniska indikatorer som CCI är ett av de grundläggande verktygen när vi gör börsanalyser, eftersom de tillåter oss att studera den framtida utvecklingen av priserna på en finansiell tillgång. Med detta kan vi bättre tolka om priserna på en tillgång är i en situation ...

läs mer

Dynamisk stokastisk zon

dynamisk stokastisk zon

Ett grundläggande inslag i handeln är att kunna identifiera när en prisutveckling är aktiv, oavsett om den är hausseartad eller baisseartad. När någon kan identifiera det ögonblicket kommer de att vara under optimala förutsättningar för att utfärda motsvarande order till marknaden och framför allt kommer de att kunna dra nytta av ...

läs mer